Kontakt

Fundacja Carpe Diem

ul. Komandorska 6 piętro 6, 50-022 Wrocław

NIP 8961578595  REGON 380221420  KRS 0000731537

konto Raiffeisen Bank 25 1750 0012 0000 0000 3985 0745

Kontakt bezpośredni 

w sprawach ogólnych:

fundacja@fundacjacarpediem.com.pl

w sprawach dotyczących projektów istniejących oraz takich,
które chciałbyś aby powstały:

projekty@fundacjacarpediem.com.pl

Władze Fundacji

Prezes Zarządu
Marek Moritz
mob. 668 667 669

Biuro Fundacji

Fundacja Carpe Diem, ul. Komandorska 6 piętro 6, 50-022 Wrocław

NIP 8961578595   REGON 380221420   KRS 0000731537   
konto BNP Paribas Bank  25 1750 0012 0000 0000 3985 0745