Misja i cele Fundacji

Naszą misją jest dzielenie się z innymi tym co mamy. To nie truizm.

– Pomagamy osobom niepełnosprawnym w doborze metod rehabilitacji i wspieramy ich finansowo.
– Organizujemy szkolenia dzięki którym specjaliści zyskują nowe umiejętności.

Jak to robimy?

W wybranych obszarach dotyczących rehabilitacji organizujemy szkolenia i warsztaty. 
Bierzemy udział w organizacji wyjazdów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych.
Jesteśmy przy tym otwarci na nie zawsze standardowe metody leczenia i wspieramy te, których działanie sprawdziliśmy sami.

Statut Fundacji

Udostępniamy Państwu tekst jednolity Statutu Fundacji.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi wskazaliśmy w nim między innymi obszary, które są celami naszej fundacji.
Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z kompletnym dokumentem, prosimy o klikięcie w poniższy link:

Dane Fundacji

Fundacja Carpe Diem

ul.Świętej Katarzyny 35/14; 55-011 Siechnice

NIP 8961578595  REGON 380221420  KRS 0000731537

konto Raiffeisen Bank 22 1750 0012 0000 0000 3985 0745

Kontakt bezpośredni 

w sprawach ogólnych:

fundacja@fundacjacarpediem.com.pl

w sprawach dotyczących projektów istniejących oraz takich,
które chciałbyś aby powstały:

projekty@fundacjacarpediem.com.pl

Władze Fundacji

Prezes Zarządu
Marek Moritz
mob. 668 667 669

Biuro Fundacji

Fundacja Carpe Diem, ul. Komandorska 6 piętro 6, 50-022 Wrocław

NIP 8961578595   REGON 380221420   KRS 0000731537   
konto BNP Paribas Bank  25 1750 0012 0000 0000 3985 0745