Rejestracja

  Formularz rejestracji


  Dane do faktury: (opcjonalne)


  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Carpe Diem w zakresie niezbędnym dla procesu rekrutacji na szkolenie, wystawienie certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia oraz wystawienie dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie płatności za szkolenie.

  NieTak

  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Szkoleń Fundacji Carpe Diem.

  NieTak

  Biuro Fundacji

  Fundacja Carpe Diem, ul. Komandorska 6 piętro 6, 50-022 Wrocław

  NIP 8961578595   REGON 380221420   KRS 0000731537   
  konto BNP Paribas Bank  25 1750 0012 0000 0000 3985 0745