Wspólna walka o zdrowie Taty. Początek naszej drogi i jednocześnie bezpośredni powód powstania Fundacji Carpe Diem.

Zakres pomocy: pełne finansowanie terapii, zakup leków, środków zaopatrzenia, pobytu w ośrodkach opieki.
Zastosowane terapie: metoda Vojty, PNF, Bobath, komora hiperbaryczna, akupunktura, witaminoterapia.

Kamila Nowak

Stymulacja układu nerwowego poprzez wpływ na meridiany. Konsultacje lekarskie.

Zakres pomocy: dofinansowanie terapii 100%.
Zastosowane leczenie: Terapia radatorami [Theralogy]. Konsultacje lekarskie.

Maria Górska

Rehabilitacja po przebytej operacji endoprotezy kolana prawego.

Zakres pomocy: dofinansowanie terapii 100%.
Zastosowane terapie: PNF, medota Vojty.

Biuro Fundacji

Fundacja Carpe Diem, ul. Komandorska 6 piętro 6, 50-022 Wrocław

NIP 8961578595   REGON 380221420   KRS 0000731537   
konto BNP Paribas Bank  25 1750 0012 0000 0000 3985 0745