Aktualnie prowadzimy szkolenia:

“Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych
wg Barbary Zukunft-Huber.” 
Prowadzący: mgr Sylwia Lizak

1 dzień

9:00 – 9:15 
Powitanie, przedstawienie programu

9:15 – 11:00 
Teoria prawidłowego i patologicznego rozwoju stóp w leżeniu na plecach, brzuchu i boku.
Ćwiczenia sekwencji ruchowych w grupie.

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

11:15 – 12:30
C.D. Teoria prawidłowego i patologicznego rozwoju stóp w leżeniu na plecach, brzuchu i boku.
Ćwiczenia sekwencji ruchowych w grupie.

12:30 – 13:30 
Przerwa na Lunch

13:30 – 15:00 
Prezentacja arkusza badania rozwoju motorycznego. Ćwiczenia chwytów na lalkach.

15:00 – 15:15
Przerwa kawowa

15:15 – 16:45
Praca z pacjentem:
Prezentacja chwytu diagnostycznego biodro – stopa na przykładzie zdrowego niemowlęcia w wieku 3-6 miesięcy.
Demonstracja chwytu diagnostycznego biodro – stopa w leżeniu na plecach i na brzuchu.

16:45 – 17:00
Zakończenie pierwszego dnia

2 dzień

09:00 – 9:30
Krótkie podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Powtórzenie chwytu diagnostycznego na przykładzie pacjenta.

9:30 – 10.30
Teoria: od nóg szpotawych przez koślawe do prostych.
Diagnostyka różnicująca: stopa płasko-koślawa, norma czy patologia? Dobór właściwego obuwia dla dzieci.
Ocena osi nóg w grupie uczestników. Bandażowanie stóp uczestników szkolenia (na stopę płasko-koślawą)

10:30 – 10:45
Przerwa kawowa

10:45 – 12:30
C.D. Teoria: od nóg szpotawych przez koślawe do prostych.
Diagnostyka różnicująca: stopa płasko-koślawa, norma czy patologia? Dobór właściwego obuwia dla dzieci.
Ocena osi nóg w grupie uczestników. Bandażowanie stóp uczestników szkolenia (na stopę płasko-koślawą)

12:30 – 13:30
Przerwa na Lunch

13:30 – 14:30
Teoria stopy płasko-koślawe, Talus verticalis (wrodzona stopa płasko-koślawa/pion kości skokowej), spastyczna stopa płasko-koślawa. Ćwiczenia chwytów mobilizujących i bandażowania na lalkach.

14:30 – 15:30
Praca z pacjentem: Pokaz z udziałem niemowlęcia (do 5 miesięcy)

15:30 – 15:45
Przerwa kawowa

15:45 – 16:45
Teoria: stopa piętowa, ćwiczenia chwytów i bandażowania

16:45 – 17:00
Zakończenie drugiego dnia

3 dzień

09:00 – 09:30
Powtórzenie i praca z pacjentem: Niemowlę do 5 miesięcy, w miarę możliwości ze stopą przywiedzeniową lub niemowlę zdrowe.
Praca z pacjentem obejmuje prezentację, a nie pełną terapię.

09:30 – 10:30
Nieprawidłowe ustawienie osi nóg wraz z terapią, spastyczna stopa płasko-koślawa w ustawieniu końskim.
Trzy najważniejsze ćwiczenia wykonywane z dzieckiem z MPDz: 
1 na przykurcze w obrębie ramion i kończyn górnych;
2 na skurcz przywodzicieli;
3 na stopy końsko-płasko-koślawe

10:30 – 10:45
Przerwa kawowa

10:45 – 12:30
C.D. Nieprawidłowe ustawienie osi nóg wraz z terapią, spastyczna stopa płasko-koślawa w ustawieniu końskim.
Trzy najważniejsze ćwiczenia wykonywane z dzieckiem z MPDz: 
1 na przykurcze w obrębie ramion i kończyn górnych;
2 na skurcz przywodzicieli;
3 na stopy końsko-płasko-koślawe

12:30 – 13:30
Przerwa na Lunch

13:30 – 15:00
Teoria: stopa przywiedzeniowa, serpentynowa i końsko-szpotawa.Ćwiczenia chwytów mobilizujących i bandażowania na lalkach i w grupie uczestników.Praca z pacjentem

15:00 – 15:15
Przerwa kawowa

15:15 – 16:45
Teoria: stopa przywiedzeniowa, serpentynowa i końsko-szpotawa.Ćwiczenia chwytów mobilizujących i bandażowania na lalkach i w grupie uczestników.

16:45 – 17:00
Zakończenie trzeciego dnia

4 dzień

09:00 – 11:00
Teoria: stopa przywiedzeniowa, serpentynowa i końsko-szpotawa

11:00 – 12:00
Przerwa na Lunch

12:00 – 14:45
Praca z pacjentem: Maksymalnie 5 dzieci – co 30 minut.
Uczestnicy kursu przygotowują plany terapeutyczne dla dzieci, które przychodzą na szkolenie jako pacjenci – Dzieci z różnymi schorzeniami, także z MPDz.
Każdy z uczestników może zgłosić swojego pacjenta* na tę część szkolenia: w celach szkoleniowych, konsultacyjnych i wypracowania planu terapeutycznego.

14:45 – 15:00
Podsumowanie i zakończenie szkolenia. 
_______________________

W ramach niniejszego planu mogą wystąpić przesunięcia czasowe.

Biuro Fundacji

Fundacja Carpe Diem, ul. Komandorska 6 piętro 6, 50-022 Wrocław

NIP 8961578595   REGON 380221420   KRS 0000731537   
konto BNP Paribas Bank  25 1750 0012 0000 0000 3985 0745